Goethe-Gymnasium Stolberg

Goethe-Gymnasium Stolberg
Lerchenweg 5
52223 Stolberg